CEL

Wykonanie portalu ogłoszeń nieruchomości

KLIENT

EFEKT

Stworzyliśmy portal ogłoszeń nieruchomości. Zawiera on integrację z wieloma systemami zewnętrznymi. Konta premium z dodatkowymi funkcjonalnościami i płatności on-line. Rozbudowany panel administracyjny oraz zarządzanie wieloma językami.